PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Sekretarzy: Zmiany ustrojowe w samorządzie terytorialnym – kiedy, w jakim zakresie i w jaki sposób zmienić statuty oraz przyjąć uchwały wprowadzające nowe instytucje prawne i procedury

Miejsce: Hotel Gromada Warszawa

Termin: 2018-05-09

Cena: 165/349 zł

Pliki do pobrania

Zmiany ustrojowe w samorządzie terytorialnym – kiedy, w jakim zakresie i w jaki sposób zmienić statuty oraz przyjąć uchwały wprowadzające nowe instytucje prawne i procedury

9 maja 2018 r. 10:00-15:00
Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2

Program:
1. Zakres zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz ich relacja do przepisów dotychczasowych.
2. Termin wejścia w życie zmian ustrojowych a obowiązki organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zmiany w statucie:
3.1. zakres zmian legislacyjnych jako skutek zmian ustawowych:
a) zasady działania klubów radnych,
b) zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji,
c) inne zmiany pośrednio lub bezpośrednio „wymuszone” nowelizacją ustaw ustrojowych,
3.2. statut nowy, czy nowelizacja – przesłanki decyzji w konkretnej jednostce samorządu terytorialnego;
3.3. redagowanie uchwał statutowych:
a) tytuł i podstawa prawna oraz inne „stałe” elementy uchwał statutowych – wzorce, schematy i formuły redakcyjne,
b) techniki prawodawcze w przepisach statutowych – najczęściej popełniane błędy,
c) przepis o wejściu w życie.
4. Budżet obywatelski:
4.1. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane do wprowadzenia instytucji budżetu obywatelskiego i forma wdrożenia;
4.2. zakres niezbędnej regulacji – uwzględnienie wymogów ustawowych w uchwale organu stanowiącego:
a) wymogi formalne dla projektów z inicjatywy obywatelskiej,
b) ocena zgłoszonych projektów,
c) przeprowadzania i ustalania wyników głosowania na projekty przyjęte do realizacji.
5. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza:
5.1. zakres merytoryczny projektów uchwał składanych w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
5.2. materia uchwały w sprawie projektów uchwał z inicjatywy obywatelskiej:
a) komitet inicjatywy obywatelskiej – zasady tworzenia,
b) wymogi formalne projektów,
c) zasady promocji projektów – dylematy interpretacyjne.

Prowadzący: Legislator i samorządowiec. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo legislacją. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w prawie samorządowym, w tym koordynował legislacyjnie prace na reformą samorządową z 1999 r. W latach 2009-2015 pracował Rządowym Centrum Legislacji jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego obsługującego proces legislacyjny Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Jako wykładowca aplikacji legislacyjnej i Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW prowadzi specjalistyczne wykłady i ćwiczenia na temat prawa miejscowego. Był radnym pierwszej kadencji samorządu terytorialnego. Potrafi pogodzić dyrektywy prawidłowej legislacji z realiami praktyki funkcjonowania samorządu.

Miejsce szkolenia: Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2.

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc maj lub opłaty w wysokości 165 zł. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Sekretarzy to 349 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 2 maja 2018 r. mailem: szkolenia@frdl.org.pl bądź przez formularz na stronie www.frdl.mazowsze.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Centrum Mazowsze. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: