PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Sekretarzy: "Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowej"

Miejsce: Hotel Gromada Warszawa

Termin: 2018-12-12

Cena: 165/359 zł

Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowej

12 grudnia  2018 r. 10:00-15:00
Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2

Program:
1. Poprawność językowa a wizerunek urzędu.
2. Kultura języka polskiego w redagowaniu tekstów urzędowych – podstawowe zasady i normy. Omówienie i analiza najczęściej występujących błędów językowych w pismach urzędowych.
3. Redagowanie pism urzędowych.
4. Elementy języka dziennikarskiego przydatne do redakcji tekstu urzędowego:
• ortografia – duża litera, odmiana nazwisk, używanie liczebników i dat, skrótowce, sposoby zapisu nazw stanowisk, sposoby zapisu nazw terenu, odmiana nazw miejscowości – przypomnienie podstawowych zasad;
• interpunkcja w pismach oficjalnych – jak uniknąć błędów, przypomnienie podstawowych zasad;
• gramatyka – przypomnienie reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi – przegląd obowiązujących zasad;
5. Quiz poprawności językowej.
6. Struktura pisma i standaryzacja tekstu.
7. E-urząd. Znaczenie nowoczesnych sposobów komunikowania się (e-mail, sms, Internet).
8. Komunikacja elektroniczna a komunikacja drukowana.
9. Savoir-vivre w korespondencji urzędowej.

Prowadzący: Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, ukończył studia doktoranckie w dziedzinie językoznawstwa. Właściciel firmy szkoleniowej, trener, mentor, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz Noble Manhattan Coaching. Ambasador w Polsce marki Noble Manhattan Coaching. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor przewodnika po Zielonej Górze wydanego w trzech językach oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych drukowanych w książkach i czasopismach. Redaktor naczelny publikacji książkowej oraz dwóch czasopism wydawanych w latach 1999-2011. Interesuje się strategiami rozwoju przedsiębiorstw w perspektywie zarządzania zasobami ludzkimi oraz wspieraniu innowacji. Jeden z pionierów w Polsce szkoleń z zakresu komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Opiekun przedsiębiorstw typu start-up w Parku Przemysłowym Łomża. Ekspert zewnętrzny Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Autor kilkudziesięciu strategii rozwoju dla przedsiębiorstw z branży wysokich technologii. Doradca w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza przy opracowywaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw. Ekspert zewnętrzny ds. strategii rozwoju przedsiębiorstw w organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z umiejętności twardych i miękkich (ponad 7000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych). Autor systemu ocen pracowniczych wdrożonego w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Prowadzi szkolenia m.in. z następujących obszarów: język urzędowy, zarządzanie zespołem zarządzanie relacjami, świadome przywództwo, motywowanie pracowników, systemy ocen pracowniczych, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny, komunikacja wewnętrzna, coaching i mentoring, radzenie sobie ze stresem i syndromem wypalenia zawodowego, zarządzanie czasem, przedsiębiorczość akademicka.

Miejsce szkolenia: Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2.

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc grudzień. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Sekretarzy to 359 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 5 grudnia 2018 r. mailem: szkolenia@frdl.org.pl bądź przez formularz na stronie www.frdl.mazowsze.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Centrum Mazowsze. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: