PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Sekretarzy: Oświadczenia majątkowe w kontekście nowej Ustawy o Jawności Życia Publicznego

Miejsce: Hotel Gromada Warszawa

Termin: 2018-04-11

Cena: 165/349 zł

Pliki do pobrania

Oświadczenia majątkowe w kontekście nowej Ustawy o Jawności Życia Publicznego

11 kwietnia 2018 r. 10:00-15:00
Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2

Program:
1. Omówienie zmian w przepisach dotyczących oświadczeń majątkowych w związku z procedowanym projektem ustawy o jawności życia publicznego. (planowana data wejścia
w życie 1.03.2018r.)
2. Podstawa prawna i zasady wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do ich składania (cel i terminy składania oświadczeń, informacje podlegające ujawnieniu i ich zakres, majątek wspólny i odrębny, dopuszczalność korekty, najczęściej występujące braki, błędy, uchybienia).
3. Przyjmowanie oświadczeń, analiza – narzędzia służące analizie.
4. Tryb reagowania na niewłaściwe wypełnienie oświadczenia majątkowego, uchybienia formalne – co do nich zaliczamy, podejrzenie naruszenia przepisów – podstawowe symptomy świadczące o naruszeniu przepisów.
5. Konsekwencje prawne niezłożenia oświadczenia majątkowego, niezłożenia oświadczenia majątkowego w terminie, złożenia nieprawdziwego lub niepełnego oświadczenia, naruszenia przepisów ustawy.
6. Rola i właściwość kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie reagowania na nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu majątkowym.
7. Wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego, charakter prawny, procedura, podmioty uprawnione do kontroli.

Prowadzący: Dr prawa. Specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat MSWiA), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. i nadal); w przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik wydziału budownictwa i infrastruktury technicznej, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedury administracyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie.

Miejsce szkolenia: Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2.

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc kwiecień lub opłaty w wysokości 165 zł. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Sekretarzy to 349 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 4 kwietnia 2018 r. mailem: szkolenia@frdl.org.pl bądź przez formularz na stronie www.frdl.mazowsze.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Centrum Mazowsze. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: