PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

BEZPRZETARGOWE ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-04-18

Cena: 399 zł

BEZPRZETARGOWE ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH

Data: 18 kwietnia 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści ze szkolenia: Praktyczne omówienie problematyki gospodarowania nieruchomościami publicznymi w zakresie bezprzetargowego ich zbywania poprzez wskazanie praktycznych aspektów, jakie wiążą się z procedurami prowadzonymi w tym obszarze w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego zarówno szczebla, gminnego, powiatowego jak i wojewódzkiego, którzy realizują czynności związane z bezprzetargowym zbywaniem nieruchomości samorządowych, jako i Skarbu Państwa oraz pracownicy urzędów wojewódzkich pełniący nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Prowadzący: Z wykształcenia inżynier geodeta, absolwentka Politechniki Koszalińskiej oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od ponad dwudziestu lat pracownik administracji samorządowej, kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Posiada wieloletnią praktykę trenerską w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowania administracyjnego. Przede wszystkim praktyk w prezentowanej tematyce.

Program szkolenia:
I. Omówienie ogólnych zasad stosowania bezprzetargowego trybu zbywania nieruchomości publicznych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności:
1. Zbywanie na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, gdy:
a. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy prawa.
b. Jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności.
c. Jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
d. Przyznane zostało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości uchwałą/zarządzeniem przez odpowiednie organy.
2. Zbywanie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami.
3. Zbywanie na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
4. Zbywanie w drodze zamiany lub darowizny.
5. Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
6. Zbywanie nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
7. Aport do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej.
8. Zbywanie na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną.
9. Zbywanie udziału w nieruchomości na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.
10. Zbywanie na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, na cele działalności sakralnej.
11. Sprzedaż na rzecz partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. O partnerstwie publicznoprywatnym.
12. Możliwość zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych.
13. Możliwość zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości oddanych w dzierżawę albo użytkowanie, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi albo użytkuje nieruchomość.
14. Możliwość zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się dotychczasowy użytkownik wieczysty nieruchomości albo jego spadkobierca, któremu to prawo wygasło.
II. Omówienie procedury:
1. Uchwała/zarządzenie o zgodzie na przeznaczenie nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym – omówienie zasad, przykłady uchwał/zarządzeń:
a. Kompetencje organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego.
b. Kompetencje wojewody w zakresie bezprzetargowego zbywania nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym:
a. Wykaz nieruchomości a sprzedaż lokalu na wniosek jego najemcy.
b. Treść wykazu w przypadku umowy zamiany, darowizny czy aportu nieruchomości publicznej –konsekwencje nowelizacji art. 35 ust. 1 UGN.
c. Treść wykazy oraz jego zmiany i korekty.
3. Realizacja roszczenia o nabycie nieruchomości z pierwszeństwem.
4. Omówienie innych przesłanek pozwalających na zbycie nieruchomości publicznej bez przetargu – zgody fakultatywne odpowiednich organów.
5. Ustalanie ceny nieruchomości zbywanej bez przetargu. Doliczanie kosztów do ceny sprzedaży. Rozkładanie ceny na raty. Pomoc publiczna.
6. Operat szacunkowy, jako podstawa ustalenia ceny sprzedaży – na co zwrócić uwagę przy ocenie operatu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 kwietnia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 4 kwietnia. Cena po 4 kwietnia to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: