PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

FORMY PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANEJ PRAKTYCZNE I FORMALNE ASPEKTY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OD STRONY ORGANIZACYJNEJ, ORAZ W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-11-29

Cena: 409 zł

FORMY PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANEJ PRAKTYCZNE I FORMALNE ASPEKTY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OD STRONY ORGANIZACYJNEJ, ORAZ W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA

Data: 29 listopada 2018, 10:00 - 15:00

Cele: Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat zasad organizacji oraz przepisów prawa związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procesu inwestycyjnego budowlanego. Temat jest niezwykle złożony pod względem organizacyjnym oraz prawnym. Niezwykle istotnym aspektem prowadzenia procesu inwestycyjnego jest umiejętność poruszania się w gąszczu, często niejednoznacznych, przepisów. To właśnie brak znajomości przepisów przez inwestorów i projektantów powoduje, iż z ich winy czas oczekiwania na pozwolenie na budowę czasami trwa wiele miesięcy. Ponadto istotne jest precyzyjne planowanie na każdym etapie oraz analiza ryzyka i zagrożeń. Tu również proste błędy inwestorów powodują, iż często nieświadomie przekraczana jest bariera samowoli budowlanej ze wszystkimi jej konsekwencjami. Inwestor przed rozpoczęciem inwestycji musi podjąć decyzję, czy jest w stanie samodzielnie podołać zorganizowaniu, poprowadzeniu i zorganizowaniu procesu inwestycyjnego, czy też korzystniej i bezpieczniej dla niego będzie scedować swoje zadania w całości lub części na inny podmiot. Na szkoleniu zostaną wskazane różne formy powadzenia inwestycji w aspekcie zarówno organizacyjnym, jak i z punktu widzenia odpowiedzialności za realizację inwestycji oraz wady wybudowanego obiektu. Przedstawione zostaną również przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji, a w tym prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego. Przedstawione będzie zagadnienie odpowiedzialności, rękojmi i gwarancji oraz kwestia ich egzekwowania. Podczas zajęć odpowiemy między innymi na następujące pytania:
- Co obejmuje inwestycyjny proces budowlany?
- Jak od strony organizacyjnej i formalnej prawidłowo zaplanować i przygotować się do realizacji robót budowlanych?
- Czy lepiej samemu prowadzić inwestycję, czy też powierzyć komu innemu?
- Komu powierzyć prowadzenie inwestycji: projektantowi, inwestorowi zastępczemu, generalnemu wykonawcy, czy tez wybrać inna formą prowadzenia inwestycji?
- Dlaczego wydawanie pozwolenia na budowę czasami trwa miesiącami?
- Dlaczego w trakcie realizacji inwestycji tak łatwo przekroczyć granice samowoli budowlanej?
- Czy koniecznie trzeba z wykonawcą robót budowlanych zawierać umowę na piśmie i jakie to ma skutki?
- Jak skutecznie egzekwować usuwanie wad wykonanych robót budowlanych?

 

Korzyści:
- Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione kluczowe dla realizacji procesu inwestycyjnego, przepisy prawa wraz z ich interpretacją.
- Omówione zostaną zadania i obowiązki uczestników procesu budowanego, wynikające z przepisów prawa w zakresie realizacji robót budowlanych, wskazane zostanie kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, a kiedy można realizować roboty budowlane bez żadnych formalności.
- Omówione różne formy prowadzenia inwestycji oraz ich praktyczne skutki.
- Omówiona zostanie umowa o roboty budowlane jej znaczenie, skutki dla odbioru robót budowlanych, dochodzenia usuwania wad oraz przyszłej eksploatacji obiektu.
- Przedstawione będą kwestie związane z dochodzeniem usuwania wad i usterek, a w tym wskazane zostanie z jakich tytułów prawnych można korzystać przy dochodzeniu usuwania usterek, jakie są terminy dochodzenia usterek.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób planujących realizację inwestycji, niemających doświadczenia w przygotowaniu i prowadzaniu inwestycji, oraz do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

Prowadzący: Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów, przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Program:
Moduł I – Inwestycja budowlana w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane:
1. Procedury budowlane
a. Zgłoszenie:
- Terminy
- Ważność
- Warunki wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
b. Pozwolenie na budowę
- Terminy
- Ważność
- Wymagania w zakresie dokumentacji
2. Katalog inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę
3. Dokumentacja:
a. Do pozwolenia na budowę
b. Do zgłoszenia
c. Rozbiórki
4. Odstępstwa od warunków technicznych
5. Ochrona środowiska
6. Obiekty zabytkowe
7. Samowola budowlana
Czas trwania: 60 minut
Moduł II – Formy prowadzania inwestycji:
1. Klasyczna
2. Inwestor zastępczy
3. Procedury FIDIC
4. Generalne wykonawstwo
5. System pakietowy
6. Management Contracting
Czas trwania: 60 minut
Moduł III - Inwestycyjny proces budowlany:
1. Planowanie:
a. Analiza zagrożeń
b. Dobór formy prowadzenia inwestycji
2. Przygotowanie,
3. Projektowanie,
4. Realizacja,
5. Eksploatacja.
Czas trwania: 60 minut
Moduł IV - Kanony umowy o roboty budowlane:
1. Podstawy prawne,
2. Odpowiedzialność,
3. Zasady przygotowania,
4. Zawartość umowy.
Czas trwania: 60 minut
Moduł V - Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego, rękojmia i gwarancja.
Czas trwania: 60 minut

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 listopada 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 15 listopada. Cena po 15 listopada to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: