PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacja procesu wyceny

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-03-26

Cena: 459 zł

Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacja procesu wyceny

Data: 26 marca 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Omówienie zagadnień z zakresu analizy i oceny operatów szacunkowych w postępowaniu administracyjnym, zakres szkolenia odnosi się do operatów sporządzanych do różnych celów. Temat szkolenia uwzględnia także aktualne zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Korzyści: Na szkoleniu uczestnicy poznają:
- Zasady sporządzania operatu szacunkowego.
- Zakres oceny operatu szacunkowego przez organy administracji publicznej.
- Tryb, zakres i uwarunkowania prawne oceny operatu szacunkowego przez organizację zawodową.
- Orzecznictwo sądów administracyjnych.
Materiały szkoleniowe oprócz podstawowych definicji i opisu uwarunkowań prawnych, zawierają liczne, tezowane przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych (około 150 wyroków), obrazujące kształtowanie się linii orzecznictwa w odniesieniu do poszczególnych zagadnień przedstawianych na szkoleni

Adresaci: Pracownicy wydziałów nieruchomości, planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, budownictwa, a także pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, biegli sądowi, pracownicy banków, agencji nieruchomości, przedsiębiorstw energetycznych, komornicy.

Prowadzący: Wykształcenie wyższe techniczne – mgr inż. geodeta. Absolwent Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko – Mazurski). Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: rzeczoznawca majątkowy; pośrednik w obrocie nieruchomościami; członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych; wieloletni przewodniczący Komisji Opiniującej Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, aktualnie członek Kolegium Arbitrażowego działającego w ramach KO ŚSRM; w latach 2003 – 2005 członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Aktualnie Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Geodezji i Kartografii, z-ca Naczelnika Wydziału (pion ewidencji gruntów, wywłaszczeń, regulacji stanów prawnych, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości). Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu źródeł informacji o nieruchomościach, dokumentacji procesu wyceny, wyceny dla celów specjalnych. Łącznie posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w gospodarce nieruchomościami.

Program:
1. Operat jako dowód w postępowaniu administracyjnym.
a. Status prawny opinii o wartości.
b. Uwarunkowania prawne wyceny nieruchomości.
c. Zasady sporządzania, obligatoryjne elementy i treść operatu szacunkowego.
d. Elementy analizy rynku, problematyka podobieństwa nieruchomości, wybór podejścia i metody wyceny nieruchomości.
e. Typowe błędy i usterki występujące w operatach szacunkowych.
100 minut.
2. Aktualizacja a potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego, z uwzględnieniem zmian w art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3. Ocena operatu przez organ oraz organizację zawodową, z uwzględnieniem zmian w art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
a. Ocena operatu, jako dowodu w postępowaniu administracyjnym w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, z uwzględnieniem zakresu oceny przez organ oraz specyfiki wiadomości specjalnych rzeczoznawcy majątkowego.
b. Ocena operatu przez organizację zawodową – tryb, zakres i uwarunkowania prawne.
100 minut.
4. Uwarunkowania prawne i metodyczne sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb:
a. Opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, w świetle zmian w art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
b. Opłat adiacenckich z tytułu stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem zmian w art. 145, 146 i 148 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 marca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 12 marca. Cena po 12 marca to 459 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: