Strona główna | mapa strony | Powiadom znajomych | A A A | Dziś jest Poniedziałek 25 Maja 2015
Jesteś tutaj: FRDL Mazowsze» Szkolenia»Szkolenia otwarte
plen

Szkolenia otwarte - aktualna oferta

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Data: 2015-06-03
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 319/369 zł
Program
i karta zgłoszenia:
pdf
Program szkolenia
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Cele szkolenia:
- Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania mediów społecznościowych.
- Pozyskanie umiejętności zbudowania wizerunku publicznego przez osoby, którymi interesują się środowiska lokalne i mieszkańcy.
- Przybliżenie zasad komunikacji w sieci i budowania zaufania społecznego.
- Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu w relacjach zewnętrznych osób publicznych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

- Umiejętność wykorzystania mediów społecznościowych do promocji zadań realizowanych przez JST i instytucje podległe oraz do komunikacji z mieszkańcami.
- Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia wizerunku i zarządzania nim.
- Poznanie procesu budowania wizerunku w sieci.
- Poznanie zasad budowania relacji i efektywnie działającej sieci kontaktów.
- Wiedza o podstawowych błędach przy udostępnianiu prywatnych informacji i zagrożeniach z nich wynikających.

Adresaci:

- Osoby odpowiedzialne za promocję gminy/miasta/powiatu.
- Osoby odpowiedzialne za promocję instytucji samorządowych (w szczególności instytucji kultury i innych związanych z obsługą mieszkańców).
- Osoby odpowiedzialne za konsultacje społeczne i kontakty z mieszkańcami w jednostkach samorządu terytorialnego i jego instytucjach.
- Radni i lokalni politycy.
- Członkowie zarządów JST i inne osoby publiczne.

Prowadzący: Z wykształcenia ekonomistka, z zawodu – konsultant, trener i coach, prowadzi własną firmę doradczą. Zawodowo specjalizuje się w zarządzaniu projektami, zarządzaniu strategicznym, marketingu kultury, zarządzaniu zmianą. Jest ekspertem w zakresie zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE. Absolwentka Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2005-2010 wraz z zespołem przygotowała Ośrodek Przetwarzania Informacji do roli Instytucji Wdrażającej programy operacyjne UE (IP II) i zarządzała pionem Wdrażania Funduszy. Była dyrektorem zarządzającym Muzeum Łazienki Królewskie oraz doradcą dyrektora Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Od roku 2010 radna Rady Miasta.

Program szkolenia:
1. Zasady działania współczesnego Internetu; dla kogo jest ważny Internet?
2. Podstawowe informacje o mediach społecznościowych:
- Co to są media społecznościowe?
- Charakterystyka poszczególnych typów mediów.
- Wyciąg z badań ilustrujących wykorzystanie i skalę korzyści z wykorzystania mediów.
3. Prezentacja organizacji (JST/instytucji/spółki) w mediach społecznościowych.
4. Prezentacja produktów w mediach społecznościowych.
5. Co się składa na wizerunek osoby publicznej?
6. Rola wizerunku w życiu zawodowym i prywatnym.
7. Jaki mamy wpływ na wizerunek i jak go tworzyć?
8. Osobiste elementy wizerunku (marka osobista, podstawy komunikowania się, prezentacja przed kamerą, kontakty bezpośrednie, ubiór, fryzura, pierwsze wrażenie).
9. Strona internetowa – jak prezentować działalność i dorobek zawodowy.
10. Konta na portalach społecznościowych zrzeszających profesjonalistów z różnych grup zawodowych.
11. Prowadzenie bloga - świadomie kreowane narzędzie.
12. Sytuacje kryzysowe. Kłamliwe opinie i artykuły – jak na nie reagować?
13. Zasady współpracy z mediami lokalnymi.
14. Monitoring mediów. Analiza publicznego odbioru.
15. Prawne aspekty ochrony wizerunku w sieci.

Metody pracy na szkoleniu:
Wykład w formie prezentacji.
Prezentacja przykładów.
Prezentacja i omówienie reagowania na trudne sytuacje w Internecie.
Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 maja 2015 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Przy zgłoszeniu w ramach Forów prosimy o wpisanie w uwagach: „Zgłoszenie w ramach Forum (nazwa odpowiedniego Forum)”. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43, Sala Konferencyjna FRDL. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 319 zł netto przy zgłoszeniu do 27 maja. Cena po 27 maja to 369 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

do góry strony | zapisz się na szkolenie
Partnerzy