Strona główna | mapa strony | Powiadom znajomych | A A A | Dziś jest Wtorek 03 Marca 2015
Jesteś tutaj: FRDL Mazowsze» Szkolenia»Szkolenia otwarte
plen

Szkolenia otwarte - aktualna oferta

EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

Data: 2015-03-26
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 319/369 zł
Program
i karta zgłoszenia:
pdf
Program szkolenia
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW
PODSTAWA PRAWNA – PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (DZ.U.2010.193.1287 ZE ZM.), ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW Z 09 STYCZNIA 2012 R. (DZ.U.2012.125)

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami nadawania, dokonywania zmian
i ewidencjonowania miejscowości, ulic i adresów zgodnie z przyjętą w czerwcu 2010 r. nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz rozporządzeniem w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z 9 stycznia 2012 r.

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy szkolenia w przedstawionym zakresie zdobędą wiedzę teoretyczną opartą na przykładach poprzez szczegółowe omówienie przepisów prawnych regulujących omawiane kwestie tj. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 ze zm.), ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010.76.489 ze zm.), rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z 09 stycznia 2012r. (Dz.U.2012.125) i in.

Adresaci szkolenia: Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin zajmujących się nadawaniem numeracji porządkowej nieruchomości oraz ewidencjonowaniem miejscowości, ulic i adresów na terenie gminy.

Prowadzący: Absolwentka Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – wieloletni pracownik administracji samorządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowania administracyjnego. Zarówno praktyk jak i teoretyk w prezentowanej dziedzinie.

Program szkolenia:
1. Kompetencje gminy w zakresie ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
2. Zasady nadawania numerów porządkowych,
3. Dane gromadzone w ewidencji MUiA:
4. Lokalizacja przestrzenna adresu,
5. Udostępnianie danych EMUiA,
6. Omówienie szczegółowe zakresu informacji gromadzonych w EMUiA
7. Omówienie organizacji, trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania danych z EMUiA,
8. Omówienie najnowszych zmian przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie EMUiA z lipca 2014r.
9. Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego
10. Wzory uchwał rad gmin w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom.
11. Przykłady, dyskusja
Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 marca 2015 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Przy zgłoszeniu w ramach Forów prosimy o wpisanie w uwagach: „Zgłoszenie w ramach Forum (nazwa odpowiedniego Forum)”. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43, Sala Konferencyjna FRDL. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 319 zł netto przy zgłoszeniu do 12 marca. Cena po 12 marca to 369 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

do góry strony | zapisz się na szkolenie
Partnerzy