Strona główna | mapa strony | Powiadom znajomych | A A A | Dziś jest Piątek 19 Grudnia 2014
Jesteś tutaj: FRDL Mazowsze» Szkolenia»Szkolenia otwarte
plen

Szkolenia otwarte - aktualna oferta

ZASADY FUNKCJONOWANIA CEIDG W ŚWIETLE AKTUALNYCH I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH

Data: 2014-12-10
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 319/369 zł
Program
i karta zgłoszenia:
pdf
Program szkolenia
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
ZASADY FUNKCJONOWANIA CEIDG W ŚWIETLE AKTUALNYCH I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH

Cele i korzyści ze szkolenia:
1. Prawidłowa realizacja przez organy gmin zadań związanych z CEIDG, obejmujących:
- Przyjmowanie wniosków CEIDG-1 składanych przez przedsiębiorców (pełnomocników).
- Badanie poprawności składanych wniosków CEIDG-1, pod kątem ich prawidłowego wypełnienia (wezwania w trybie art. 27 ust.4), w tym w zakresie zawieszenia.
- Badanie czy osoby składające wniosek są uprawnione do podjęcia działalności gospodarczej na wpis do CEIDG – osoby zagraniczne (w tym od 1 maja 2014 r.).
2. Omówienie podklas obejmujących działalność reglamentowaną.
3. Omówienie zasad udostępniania informacji o przedsiębiorstwach, w tym z zasobów archiwalnych gminnej ewidencji działalności gospodarczej.
4. Rozwiązywanie problemów dotyczących funkcjonowania CEIDG oraz przyjmowania wniosków o wpis do CEIDG.
5. Omówienie przewidywanych zmian do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw z września 2014 r.) i innych przepisów prawnych dot. przedsiębiorców.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin, którzy wykonują zadania związane z CEIDG.

Prowadzący szkolenie: Były pracownik Urzędu Wojewódzkiego z ponad 40-letnim stażem pracy – od lipca 2009 r. na emeryturze. Pracowała zawodowa od 1968 r. w urzędach administracji publicznej (Urząd Dzielnicy Warszawa Ochota, w 1976 r. przeniesiona do Urzędu M. St. Warszawy, w 1990 r. przeniesiona do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w 1999 r. przeniesiona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie). W latach 1990-1999 realizowała zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej (w ramach kompetencji organu II instancji). Posiada wykształcenie wyższe, tytuł mgr administracji – Uniwersytet Warszawski. Od 1996 r. do dnia dzisiejszego – prowadzi wykłady w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników urzędów gmin w całej Polsce – w dziedzinie obejmującej ewidencję działalności gospodarczej, a od 2011 r. w zakresie CEIDG

Program szkolenia:
I. Podstawowe zasady dotyczące CEIDG.
1. Podstawy prawne i definicje.
2. Dane podawane na wniosku o wpis do CEIDG.
3. Uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy (w tym osób zagranicznych).
4. Uprawnienia i obowiązki organu ewidencyjnego.
5. Uprawnienia i obowiązki gmin.
6. Uprawnienia i obowiązki innych organów i sądów na rzecz CEIDG.
II. Składanie wniosków o wpis do CEIDG (pełnomocnicy).
III. Uzupełnianie lub skorygowanie wniosku niepoprawnego.
IV. Zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej (ze zmianami z IX.2013 r.).
V. Zmiany danych i wykreślenia w CEIDG.
VI. Udostępnianie danych o przedsiębiorcach.
1. Udostępnianie danych z CEIDG.
2. Udostępnianie informacji przez organy gmin.
VII. Propozycje innych zmian mających wpływ na funkcjonowanie CEIDG.

Materiał zawiera omówienie zmian wynikających z projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na tle aktualnych regulacji.

Załączniki:
Nr 1 – Propozycje wzorów
Nr 2 – Osoby zagraniczne (od 1.05.2014 r.)
Nr 3 – PKD-2007
Nr 4 – Informacja publiczna

-----------------
Jeżeli do dnia planowanego terminu szkolenia zajdą zmiany przepisów prawnych lub pojawią się projekty nowych regulacji mające wpływ na zadania gmin związane z rejestracja przedsiębiorców – zostaną omówione w trakcie wykładu.
Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 grudnia 2014 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Przy zgłoszeniu w ramach Forów prosimy o wpisanie w uwagach: „Zgłoszenie w ramach Forum (nazwa odpowiedniego Forum)”. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43, Sala Konferencyjna FRDL. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 319 zł netto przy zgłoszeniu do 26 listopada. Cena po 26 listopada to 369 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

do góry strony | zapisz się na szkolenie
Partnerzy