Strona główna | mapa strony | Powiadom znajomych | A A A | Dziś jest Piątek 25 Lipca 2014
Jesteś tutaj: FRDL Mazowsze» Szkolenia»Szkolenia otwarte
plen

Szkolenia otwarte - aktualna oferta

AKTUALIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Data: 2014-07-04
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 319/369 zł
Program
i karta zgłoszenia:
pdf
Program szkolenia
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
AKTUALIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
WRAZ Z WPROWADZENIEM DANYCH DOTYCZĄCYCH DRÓG PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH PODZIAŁÓW EWIDENCYJNYCH PO NOWELIZACJI Z 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Adresaci szkolenia: Pracownicy powiatów i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zajmujący się ewidencją gruntów i budynków oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie geodezji i kartografii.

Cel i korzyści ze szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami wprowadzonymi od 31 grudnia 2013 r. Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany przepisów o ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z dnia 16 grudnia 2013 roku poz. 1551). Teoretyczne i praktyczne przedstawienie nowych zasad.

Prowadzący: Geodeta, wieloletni pracownik administracji samorządowej. Zajmująca się problematyką ewidencji gruntów i budynków od 15 lat. Zarówno praktyk jak i teoretyk w prezentowanej dziedzinie. Absolwentka m.in. Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Program szkolenia:
Omówienie wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 29.11.2013r. zmian:
• W definicjach obiektów ewidencyjnych:
• W definicjach jednostek rejestrowych: budynków i lokali;
• W określaniu grup rejestrowych i podgrup rejestrowych;
• W określaniu operatu ewidencyjnego oraz w definicji rejestrów: gruntów, budynków, lokali i kartotek: budynków, lokali;
• W treści i formie mapy ewidencyjnej;
• W procedurze ustalenia przebiegu granic dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków;
• W procesie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz zawiadomieniach o zmianach w danych egib ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących dróg publicznych i wewnętrznych podziałów ewidencyjnych
• W treści i formie sporządzania wyrysów i wypisów z rejestrów: gruntów, budynków i lokali;
• W zakresie informacji objętych ewidencją gruntów i budynków, w tym danych ewidencyjnych dotyczących działki, budynku, lokalu, użytków gruntowych i klas bonitacyjnych;
• W zakresie prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości;
• W sposobie i terminach sporządzenia zestawień zbiorczych danych objętych egib;
• W przepisach przejściowych i końcowych – terminy dostosowania,
• W zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowych – załącznik nr 5


Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 czerwca 2014 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Przy zgłoszeniu w ramach Forów prosimy o wpisanie w uwagach: „Zgłoszenie w ramach Forum (nazwa odpowiedniego Forum)”. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43, Sala Konferencyjna FRDL. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 319 zł netto przy zgłoszeniu do 20 czerwca. Cena po 20 czerwca to 369 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

do góry strony | zapisz się na szkolenie
Partnerzy