Strona główna | mapa strony | Powiadom znajomych | A A A | Dziś jest Wtorek 16 Września 2014
Jesteś tutaj: FRDL Mazowsze» Szkolenia»Szkolenia otwarte
plen

Szkolenia otwarte - aktualna oferta

ZASADY PRZEKSZTAŁCANIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Data: 2014-10-03
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 319/369 zł
Program
i karta zgłoszenia:
pdf
Program szkolenia
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
ZASADY PRZEKSZTAŁCANIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Adresaci szkolenia: Pracownicy gmin i powiatów zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami samorządowymi i Skarbu Państwa, a w szczególności osoby prowadzące sprawy przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurą przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz.U.2012.83).

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz.U.2012.83) oraz stosowania przepisów o pomocy publicznej w przypadku rozkładania opłaty za przekształcenie na raty. Poruszone zostaną również sprawy związane z prowadzeniem procedury administracyjnej wynikającej z KPA w procesie wydawania decyzji o przekształceniu.

Prowadzący: Geodeta, wieloletni pracownik administracji samorządowej. Zajmująca się problematyką ewidencji gruntów i budynków od 15 lat. Zarówno praktyk jak i teoretyk w prezentowanej dziedzinie. Absolwentka m.in. Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Program szkolenia:
1. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o przekształcenie,
2. Podmioty wykluczone z możliwości przekształcenia,
3. Następstwo prawne użytkowników wieczystych – definicja, ustalanie następstwa prawnego,
4. Zasady dopuszczalności przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym,
5. Opłata za przekształcenie i warunki udzielania od niej bonifikat oraz rozkładanie na raty.
6. Hipoteka, jako forma zabezpieczenia udzielonej bonifikaty i rat.
7. Uchwały rady i zarządzenia wojewody w sprawie bonifikat i stopy procentowej od rozłożenia opłaty za przekształcenie na raty,
8. Stosowanie przepisów o pomocy publicznej w procedurze przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
9. Procedura administracyjna w prowadzonym postępowaniu dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wszczęcie postępowania, rzeczoznawca majątkowy, jako biegły, operat szacunkowy, jako dowód w sprawie (ocena operatu), wydanie decyzji administracyjnej, omówienie przykładów decyzji,
10. Dyskusja.
Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 września 2014 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Przy zgłoszeniu w ramach Forów prosimy o wpisanie w uwagach: „Zgłoszenie w ramach Forum (nazwa odpowiedniego Forum)”. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43, Sala Konferencyjna FRDL. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 319 zł netto przy zgłoszeniu do 19 września. Cena po 19 września to 369 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

do góry strony | zapisz się na szkolenie
Partnerzy