PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

Szanowni Państwo,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Zarządem Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego serdecznie zapraszają na szkolenie pn. „Kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.
Termin spotkania to 10 kwietnia 2019 r., w godzinach 10-15. Spotkanie odbędzie się w Hotelu Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2.
Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc marzec. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Sekretarzy to 409 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 3 kwietnia 2019 r. mailem: szkolenia@frdl.org.pl, faxem pod numer fax.: 22 351 93 10, bądź przez formularz na stronie www.frdl.mazowsze.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Centrum Mazowsze: tel. (22) 351 93 26, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu.

Z poważaniem

Marcin Wielgus
Koordynator Forum Sekretarzy

PROGRAM SZKOLENIA
I. Inspektor Ochrony Danych. Specyfikacja zadań.
1. Ustawowe zadania IOD.
2. Zdefiniowanie pozycji IOD .
3. Codzienne problemy w wykonywaniu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych, praktyczne wskazówki ułatwiające profesjonalne i bezpieczne wykonywanie zadań IOD.
4. Kto może pełnić funkcje IOD?
5. Kto nie może pełnić funkcji IOD?
6. Jakie zadania ująć w powołaniu Inspektora?
II. Inspektor Ochrony Danych. Własny czy z zewnątrz?
1. Własny Inspektor. Wady i zalety.
a) Zalety własnego IOD.
b) Wady własnego IOD.
c) Czego należy oczekiwać od własnego IOD?
d) Ograniczenia stosowania własnego IOD.
e) Potencjalne konflikty w relacji IOD- Administrator, IOD – pozostali pracownicy.
2. Zewnętrzny Inspektor. Wady i zalety.
a) Zalety zewnętrznego IOD.
b) Wady zewnętrznego IOD.
c) Czego należy oczekiwać od zewnętrznego IOD?
d) Ograniczenia stosowania zewnętrznego IOD.
III. Kontrola UODO: Weryfikacja, przebieg, zakończenie.
1. Kto może przeprowadzić kontrolę? Wyłączenia z kontroli UODO.
2. Zadania Inspektora w trakcie kontroli.
3. Zadania Administratora w trakcie kontroli.
4. Udział podmiotu zagranicznego w kontroli.
5. Jak zweryfikować czy pracownik urzędu ma prawo do przeprowadzenia kontroli?
6. Co może kontroler?
7. Czy kontrolowany ma obowiązek być w trakcie kontroli?
8. Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany?
9. Jak długo może trwać kontrola? Czas trwania.
10. Jakie są skutki przeprowadzonej kontroli?
11. Zakończenie kontroli.
IV. Zastrzeżenia UODO: Postępowanie przed Prezesem Urzędu.
1. Jakie są cechy postępowania przed UODO?
2. Wszczęcie postępowania.
3. Jak przebiega postępowanie?
4. Wydanie decyzji Prezesa UODO- konsekwencje.
5. Dalsze postępowanie po wydanej decyzji Prezesa UODO.
V. Kontrole UODO: Jak się do nich przygotować?
1. Fundament: Wypełnienie podstawowych przepisów prawa.
2. Fundament: Współpraca Administratora (ADO) oraz pracowników z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) .
3. Fundament: Polityka ryzyka. Zarządzanie ryzykiem i ich minimalizacja.
4. Fundament: Wdrożenie Systemu Ochrony Danych Osobowych.
5. Jak ograniczyć do minimum ryzyko kontroli?
6. Ciągłe monitorowanie systemu ochrony danych osobowych.
7. Wdrożenie Listy kontrolnej: sprawdzenie czy Podmiot jest gotowy na kontrolę UODO.
VI. Kontrole UODO: Sankcje przewidziane przepisami prawa.
1. Odpowiedzialność cywilna.
2. Odpowiedzialność karna.
3. Odpowiedzialność administracyjna.
4. Wysokość kar.
5. Co wpływa na wysokość kar?
VII. Dyskusja.

Prowadzący: Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: