PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

ZAPROSZENIE NA IV KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY (WARSZAWA 19-20.09.2019)

Warszawa, 2 kwietnia 2019 r.


Sekretarze Województw, Miast, Gmin i Powiatów
Szanowni Państwo,
mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IV edycji Krajowego Kongresu Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, który odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. w Hotelu Novotel **** w Warszawie (dawny Hotel Forum ).
Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem na skalę ogólnopolską, skierowanym do sekretarzy JST. Jego celem jest integracja środowiska sekretarzy, wymiana doświadczeń oraz debata wokół najbardziej aktualnych zagadnień oddziałujących na codzienną pracę kadr samorządowych.
Program Krajowego Kongresu Sekretarzy, jak co roku, powstaje w dialogu ze środowiskiem sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego z całej Polski i pod przewodnictwem Krajowej Rady Forów Sekretarzy. Fundacja stara się odzwierciedlać pełne spektrum ważnych zagadnień dla administracji samorządowej. Dążymy do tego, aby Kongres był miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych, którzy mają bezpośredni wpływ na przepisy prawa oddziałujące na funkcjonowanie samorządów.
Zakres merytoryczny Kongresu w tym roku dotyczył będzie m.in. dbałości o sprawną pracę urzędu, optymalizacji kosztów administracyjnych, motywowania pracowników samorządowych, cyberbezpieczeństwa oraz modernizacji i integracji systemów informatycznych w urzędach.
Oprócz wykładów, prelekcji i paneli dyskusyjnych w programie Kongresu zostanie także zarezerwowany czas na spotkania sieciowe pozwalające budować i rozszerzać trwałe kontakty sprzyjające efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych.
IV Krajowy Kongres Sekretarzy będzie dla nas wydarzeniem wyjątkowym, bowiem 30 lat temu 18 września 1989 roku została powołana do życia Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Poprzednie edycje Krajowego Kongresu Sekretarzy gromadziły ponad 300 uczestników – sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów krajowych i gości zagranicznych.
Ufamy, że Krajowy Kongres Sekretarzy będzie dla Państwa impulsem do dalszych działań, a dzięki nabytym kontaktom i zawartym znajomościom, wymianie doświadczeń i poznaniu nowych, dobrych praktyk realizacji Państwa zadań stanie się wydarzeniem, dzięki któremu będą Państwo mogli sprawniej realizować codzienne obowiązki i wdrażać w praktyce zdobytą wiedzę.
Dlatego już dzisiaj prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i przybycie na IV Krajowy Kongres Sekretarzy w Warszawie.
Liczmy na Państwa wsparcie i obecność!


Z wyrazami szacunku,
dr Cezary Trutkowski
Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Grzegorz Frugalski
Przewodniczący
Krajowej Rady Forów Sekretarzy

PROGRAM
Dzień pierwszy – 19 września 2019 (czwartek)
Otwarcie Kongresu, godz. 10.30-11.00

dr Cezary Trutkowski – prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Krystyna Sieniawska – przewodnicząca Krajowej Rady Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, prezes SKO w Krakowie

Grzegorz Frugalski – przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy, Sekretarz Miasta Sosnowiec
Sesja plenarna – godz. 11.00-16.00
SPRAWNY URZĄD
Postępowanie administracyjne, orzecznictwo i doświadczenia we współpracy z samorządowymi kolegiami odwoławczymi

prof. dr hab. Czesław Martysz – prezes SKO w Katowicach, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Współpraca sekretarzy z organami stanowiącymi po zmianach funkcjonowania biur obsługi rady – aspekty prawne i praktyczne

dr Rafał Budzisz – trener FRDL i autor publikacji
EFEKTYWNY SAMORZĄD
Czy obecne formy współpracy JST są wystarczające?

Krystian Ziemski – profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, założyciel i partner zarządzający Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners sp.k. w Poznaniu
Elektronizacja zamówień publicznych oraz nadchodzące zmiany w prawie zamówień publicznych

Krzysztof Puchacz – ekspert w zakresie zamówień publicznych, trener FRDL
SPRAWNE KADRY SAMORZĄDOWE
Badania opinii klientów o jakości świadczonych usług – czy i jak warto je wykonywać? Badania satysfakcji pracowników – co nam dają?

dr Cezary Trutkowski – prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Płacowe i pozapłacowe systemy motywacyjne dla pracowników, jakie są możliwe do zastosowania w administracji samorządowej

SAMORZĄD Z PERSPEKTYWAMI
Rozwój systemu rejestrów państwowych, problematyka dublowania e-usług w samorządach, rozwój dowodów osobistych

Artur Gajewski – dyrektor Departamentu Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji
BEZPIECZENE DANE
Cyberbezpieczeństwo – wyzwania dla samorządów w świetle ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, kierunki działań i planowane zmiany istotne z punktu widzenia administracji samorządowej

Robert Kośla – dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji
Modernizacja i integracja systemów informatycznych w urzędach samorządowych
Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Od bezrefleksyjnego kopiowania procedur do przemyślanej ochrony danych w urzędzie – doświadczenia praktyczne i kontrolne
Panel dyskusyjny, godz. 16.15-17.30
SAMORZĄD Z PERSPEKTYWAMI
Zmiany organizacyjne urzędów. Dostosowanie do potrzeb i oczekiwań społecznych a zmiany organizacyjne w urzędach. Czy urzędy i sekretarze są przygotowani na zmiany i jak je wdrażają?

Jak skutecznie przeprowadzić zmiany organizacyjne w urzędzie?
Jak organizować pracę urzędu w obliczu takich procesów, jak deglomeracja i depopulacja?
Jak dostosować urząd do zmieniających się potrzeb i oczekiwań mieszkańców?

Spotkania networkingowe, godz. 17.30-18.30
Kolacja, integracja uczestników, od godz. 20.00

Dzień drugi – 20 września 2019 (piątek)
Panele dyskusyjne z udziałem ekspertów branżowych
oraz sekretarzy, godz. 9.00-12.10

SPRAWNE KADRY SAMORZĄDOWE
gospodarz panelu: Śląskie Forum Sekretarzy
Panel dyskusyjny nr 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rekrutacja w samorządzie – jak samorząd radzi sobie z aktualną trudną sytuacją na rynku pracy przy obsadzaniu wolnych urzędniczych stanowisk pracy? Co samorząd oferuje, aby przyciągnąć potencjalnych kandydatów?

Zmiana pokoleniowa w instytucjach samorządowych – jak jesteśmy przygotowania na młode pokolenie?
Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym pracowników – jak wdrażać program mentoringu, rotacji stanowisk pracy, awansów?

Moderator: Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – dyrektor UM Czeladź, b. członek Zarządu Województwa Śląskiego
Paneliści: Grzegorz Frugalski – sekretarz UM Sosnowiec, Aleksandra Król – Skowron – sekretarz UG Bobrowniki
Opiekun panelu: OKST
EFEKTYWNY SAMORZĄD
gospodarz panelu: Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego
Panel dyskusyjny nr 2
Współpraca samorządów – najefektywniejsze rozwiązania wspólnego zakupu usług samorządów w celu racjonalizacji ich kosztów:

Jak obniżyć koszty obsługi administracyjnej i poprawić jej jakość?
Dobre praktyki w zakresie współpracy gmin i powiatów we wspólnym zakupie usług
Wspólne zakupy usług w obrębie jednostki, centra usług wspólnych w praktyce
Moderator : Maciej Kiełbus – Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners sp.k. w Poznaniu
Paneliści: Magdalena Targońska – kierownik Wydziału Wspólnych Zakupów w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego, Związek 12 gmin z Płocka, Marek Pszonak – sekretarz Metropoli Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

Opiekun panelu: Centrum Mazowsze Michał Wójcik
BEZPIECZNE DANE
Panel dyskusyjny nr 3
Praktyczne doświadczenia JST po wdrożeniu RODO oraz przygotowanie do kontroli instytucji w zakresie bezpieczeństwa danych

SPRAWNY URZĄD
gospodarz panelu: sekretarze z woj. lubuskiego
Panel dyskusyjny nr 4
Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków w organie wykonawczym i uchwałodawczym gminy, zasady pracy i rola komisji rozpatrywania skarg, wniosków i petycji po zmianach ustaw ustrojowych

Sesja plenarna, godz. 12.20-14.00
Krajowa Rada Forów Sekretarzy – aktualne i planowane działania, dyskusja sekretarzy
Podsumowanie i zakończenie Kongresu

Zapisz się na kongres

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: