PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze ma zaszczyt zaprosić Państwa do współtworzenia „Forum Liderów Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego”.

Głównym celem działania Forum jest wymiana informacji i doświadczeń, prezentowanie opinii członków w sprawach dotyczących doskonalenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego. Forum to silna opiniotwórcza grupa samorządowa, oparta wyłącznie na wspólnocie interesów zawodowych, niezależna od sympatii politycznych.

Honorowy patronat nad Forum objęła Gazeta Samorządu i Administracji.

Forum organizuje spotkania średnio raz w miesiącu na tematy najbardziej aktualne w danej chwili, priorytetowe dla wójtów, burmistrzów. Spotkania mają charakter debaty i konsultacji, na których uczestnicy mają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania struktur samorządowych oraz pozwalają na uzyskanie kompetentnych informacji dotyczących problemów i perspektyw rozwoju województwa mazowieckiego. Każdy uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które mogą stać się tematem kolejnych spotkań Liderów JST.

FRDL odpowiada za kwestie merytoryczno-organizacyjne, w tym zapewnienie odpowiednich ekspertów, prelegentów i trenerów a także promocję Forum. 

Zarządzanie Forum odbywa się poprzez Walne Zebranie Członków oraz Zarząd Forum, który liczy od 3 do 5 członków (Przewodniczący, Wice Przewodniczący, Sekretarz i ew. dwóch członków).

Aktualności:

Pierwsze spotkanie inauguracyjne nt. Nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020 dla JST odbyło się 15 września 2015. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób. Obrady forum rozpoczęło wystąpienie pana Wiceprezesa Zarządu FRDL - Witolda Monkiewicza, który przywitał zebranych oraz krótko przedstawił prelegentów i tematy, które w swoich wystąpieniach będą podejmować. Następnie zabrał głos Jerzy Stępień - Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, były prezes Trybunału Konstytucyjnego nt. Szanse, wyzwania i zagrożenia dla JST z perspektywy 25 lat funkcjonowania samorządu. Kolejnym punktem programu był temat Możliwości finansowania projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, który zaprezentowali przedstawiciele z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Ostatnim podejmowanym tematem były Sposoby finansowania inwestycji niewchodzących do limitu zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kolejne spotkanie w ramach Forum Liderów planowane jest na 13 października br i będzie dotyczyć Kalendarium zmian prawa oświatowego - zadania na 2015/2016 rok.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: