PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

Przeprowadzanie badań, analiz oraz kontroli dofinansowania:

 • Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

Oferujemy narzędzie badawcze dopasowane do specyfiki działania polskiego samorządu. Metodologia badawcza została przygotowana i przetestowana przez dr Cezarego Trutkowskiego, socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczonego badacza polskiej samorządności.

szczegóły oferty...

 • Badanie potrzeb i popytu na ofertę instytucji kultury

Badanie potrzeb i popytu na ofertę instytucji kultury pozwala na lepsze poznanie oczekiwań odbiorców a więc lepsze dopasowanie oferty kulturalnej (rodzaj, ilość, jakość). Dzięki badaniu wiemy także jak nasza oferta prezentuje się na tle kraju i regionu. Obie informacje są bardzo pomocne podczas starania się o fundusze na przywrócenie funkcji kulturalnych Domom Kultury np. z RPO.

szczegóły oferty...

 • Badanie potrzeb senioralnych

Badanie potrzeb senioralnych (60+) jst ważnym narzędziem diagnozującym stan potrzeb oraz poziom zaspokojenia oczekiwań grupy wrażliwej społecznie. W związku ze zjawiskiem depopulacji oraz procesami starzenia się społeczeństwa...

szczegóły oferty...

 

 • Ocena atrakcyjności inwestycyjnej obszaru wraz z analizą sprzeczności rozwojowych

Opracowanie syntetycznego wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, uwzględniającego endogeniczne i egzogeniczne determinanty atrakcyjności inwestycyjnej. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej obszaru na tle innych, konkurencyjnych obszarów. Wskazanie wiodących potencjałów inwestycyjnych obszaru (dziedzin, w których obszar wykazuje przewagę konkurencyjną)...

szczegóły oferty...

 • Ocena efektywności ekonomicznej i finansowej inwestycji publicznych

Analiza skutków społecznych i ekonomicznych inwestycji (w tym analiza kosztów i korzyści społecznych) m.in.: rentowność projektu, wymagania w zakresie finansowania zewnętrznego, przychody z opłat od użytkowników oraz przepływy finansowe związane z projektem. Ocena skutków dla społeczeństwa wygenerowanych przez projekt w odniesieniu do niezbędnych nakładów. Analiza finansowa, nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania, prognoza kosztów eksploatacyjnych, planowane przychody i koszty, przewidywane rachunki zysków i strat, bilanse i przepływy gotówkowe, plan amortyzacji środków trwałych, zdyskontowane przepływy pieniężne.

szczegóły oferty...

 • Ewaluacja programów, planów i strategii oraz kontrola dofinansowania

Ewaluacja dotyczy następujących elementów:
• ewaluację programów, planów i projektów;
• badania problemów społeczności lokalnych mające na celu zarówno diagnozę, jak i zidentyfikowanie istniejących szans i zagrożeń oraz opracowywanie skutecznych strategii działania...

szczegóły oferty...

zaufali nam

 • bgk(1).jpg
 • indeks.jpg
 • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
 • logo_minister.jpg
 • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
 • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: