PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

NASI EKSPERCI:

Bujak-Szwaczka Beata - ekspert w zakresie planowania strategicznego (opracowanych ponad 40 dokumentów), trener, moderator.

Dzierzgowski Jan - dr socjologii, współautor licznych badań i publikacji poświęconych samorządności lokalnej, demokracji i partycypacji społecznej oraz socjologii problemów społecznych. Od 2012 roku prowadzi badania poświęcone decentralizacji systemu oświaty w Instytucie Badań Edukacyjnych. W czasie wolnym tłumaczy literaturę piękną i naukową z języka angielskiego.

Jasińska Agnieszka - absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, główny inżynier, specjalista w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w tym szczególnie dla inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Przygotowuje dokumentacje dot. oddziaływania inwestycji na środowisko, audyty i certyfikaty energetyczne, koncepcje skanalizowania i in. opracowania techniczne.

Kassenberg Andrzej - senior ekspert w Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju w zakresie planowania zrównoważonego rozwoju, energetyki, ocen oddziaływania na środowisko.

Kowalewski Tomasz - specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL). Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą oraz uczestniczył w tworzeniu procedur ZPORR i POKL. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów POKL w zakresie realizacji projektów i udzielania zamówień publicznych.

Krupa-Szado Lucyna - ekspert ds. polityki regionalnej, doradztwa strategicznego (opracowanych ponad 30 dokumentów dla administracji publicznej), trener w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Kurniewicz Anna - pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie rozwoju regionalnego, badacz rozwoju lokalnego i regionalnego.

Maziarka-Grochola Monika - ekspert w zakresie opracowywania wniosków inwestycyjnych i nieinwestycyjnych dla podmiotów publicznych i prywatnych (pozyskanych ponad 300 mln dofinansowania).

Nowak Angelika - specjalista ds. Funduszy Strukturalnych. Realizowała kompleksowe usługi dla samorządów (ponad 70 podmiotów, ponad 100 projektów w latach 2009-2014) w zakresie pozyskiwania środków strukturalnych i krajowych – 90 % skuteczności w aplikowaniu o środki POiIŚ, RPO WM, RPO WŁ, RPO WL (dokumenty strategiczne, studia wykonalności, wnioski aplikacyjne, konsultacje, zarządzanie projektami i zespołami projektowymi). Zajmuje się również przygotowaniem studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych, dokumentów strategicznych dla JST, zarządzaniem zespołami projektowymi oraz tworzeniem partnerstw sektorów publicznego i prywatnego na rzecz rozwoju lokalnego oraz dla realizacji projektów finansowanych ze środków strukturalnych. Od wielu lat przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu funduszy UE.

Peszkowski Jacek - analityk finansowy. Przygotował ponad sto analiz finansowo-ekonomicznych do studiów wykonalności dot. RPO, POIiŚ, ZPORR i Mechanizmów Finansowych. Wcześniej pracował na rynku kapitałowym jako analityk rynku kapitałowego. Autor artykułów z zakresu ekonomii i finansów publikowanych w dziennikach: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Parkiet”. Twórca oprogramowania służącego do oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych. Z sukcesem zdał egzamin alfa-numeryczny EPSO na personel średniego szczebla instytucji UE.

Płoszka Marcin – radca prawny, ekspert w zakresie prawa nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej procesu budowlanego. Specjalizuje się w negocjowaniu warunków finansowania oraz umów z instytucjami finansowymi. Autor wielu publikacji z zakresu obrotu nieruchomościami oraz prawa budowlanego. Komentuje w mediach bieżące zmiany prawa. Współautor praktycznych komentarzy: „Decyzja o warunkach zabudowy” (LexisNexis 2014) i „Decyzje środowiskowe” (Wolters Kluwer 2015).

Robaszewska Renata – radca prawny, ekspert w zakresie prawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego. Specjalizuje się w problematyce procedur administracyjnych dotyczącym kwestii środowiskowych, planistycznych i budowlanych. Doradza w procesie zyskiwania funduszy oraz organizowaniu przetargów. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz problematyki odnawialnych źródeł energii. Z jej wiedzy i doświadczenia chętnie korzystają liczni dziennikarze i organizatorzy konferencji, przedsiębiorcy oraz JST. Współautorka praktycznych komentarzy: „Decyzja o warunkach zabudowy” (LexisNexis 2014) i „Decyzje środowiskowe” (Wolters Kluwer 2015). Laureatka tytułu Lwicy Biznesu 2015, Law Business Quality.

Struś Mirosław Mariusz – dr nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ekspert w zakresie planowania strategicznego.

Szajczyk Marek – dr nauk ekonomicznych, analityk zarządzania, od 2007 r. pracownik administracji samorządowej, od 2007 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Szot-Gabryś Teresa – dr nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczo -Humanistycznego w Siedlcach, trener i konsultant rozwoju lokalnego.

Szymalski Wojciech Tadeusz - dr nauk o Ziemi, wiceprezes Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ekspert w zakresie badań i analiz środowiskowych oraz wskaźników zrównoważonego rozwoju.

Trutkowski Cezary - dr nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, od 1996 roku nauczyciel akademicki, ekspert Rady Europy, kierownik, trener i konsultant w wielu projektach szkoleniowych i doradczych. Autor koncepcji badania warunków życia i jakości usług publicznych w jst stosowanej w Partycypacyjnym Modelu Planowania Strategicznego FRDL.

Wróblewski Marek - profesor zwyczajny (od 2012), dr hab. nauk ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert w zakresie rozwoju regionalnego, budowy strategii rozwoju w sektorze publicznym.

Zbińkowska Dorota - ekonomistka, trener i coach. Zawodowo specjalizuje się w zarządzaniu, marketingu kultury, zarządzaniu projektami, zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu zmianą. Jest ekspertem w zakresie zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE. Byładyrektorem zarządzającym Muzeum Łazienki Królewskie oraz doradcą dyrektora Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Absolwentka Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Szkoły Głównej Handlowej.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: