PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

Audyt Oświaty - oferta:

Dokument ma charakter diagnostyczny. Obejmuje analizę funkcjonowania sieci szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy pod kątem ekonomiki oraz potencjału i rezerw tkwiących w gminnym systemie oświaty.


Cel audytu:

Zbadanie różnych aspektów organizacji i finansowania sieci szkół, których organem prowadzącym jest jst bazująca na:

 • danych finansowych
 • danych statystycznych
 • informacjach organizacyjnych
 • podstawach prawnych
 • danych demograficznych pozyskanych z jst
 • badaniach opinii społecznej
 • informacjach ze źródeł zewnętrznych (poza jst).

Analiza jest ujęta dynamicznie, opisuje zmiany w czasie (za ostatnie trzy lata) oraz przedstawia projekcję przyszłości (dane demograficzne i spodziewane oraz wprowadzane zmiany prawne).

Zadaniem opracowania jest przedstawienie niezależnej, eksperckiej odpowiedzi na pytanie w jakim kierunku zmierza obecny model organizacji systemu oświaty i jakie zmiany są niezbędne, by zracjonalizować finansowanie sieci placówek oświatowych i tym samym obniżyć zaangażowanie własne gminy. Rekomendowane zmiany będą zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Audyt zawiera:

 • tło finansowo- prawne
 • analizę rozwiązań zatwierdzonych w arkuszach organizacyjnych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych na terenie gminy
 • przegląd struktury zatrudnienia, średniego kosztu utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych
 • badanie sposobu naliczania subwencji oświatowej i jej wykorzystania
 • badanie sieci szkół i placówek edukacyjnych
 • analizę wykorzystania subwencji i środków własnych
 • wskazanie istniejących i możliwych do wykorzystania rezerw organizacyjnych i finansowych
 • rekomendacje działań poprawiających sytuację finansową w obszarze oświaty wraz z symulacjami kosztowymi oraz wskazaniem niezbędnych kroków prawnych i organizacyjnych.

Nasze opracowanie zawiera rekomendacje zmian ze wskazaniem skutków finansowych, organizacyjnych jak i niezbędnych kroków naprawczych. Wskazuje rezerwy i symulacje finansowe ich wykorzystania w zakresie:

 • reorganizacji sieci szkół i placówek bazującej na trendach demograficznych (ze wskazaniem względów społecznych, lokalnych, możliwego oporu rodziców i pracowników, problemu z budynkami, itd.)
 • zmian personalnych wśród nauczycieli oraz zmian układu etatów i obciążeń nadliczbowych
 • zmian personalnych wśród pracowników obsługi
 • outsourcingu niektórych funkcji: sprzątanie, prowadzenie stołówki, inne
 • przekazania prowadzenia części szkół innym podmiotom
 • zracjonalizowania kosztów utrzymania infrastruktury

Każdy z etapów reorganizacji systemu oświaty w gminie wyceniany jest indywidualnie i zależy od wielu zmiennych (m.in. zakresu badań terenowych, zasięgu konsultacji społecznych, ilości placówek).

Koszt etapu I – opracowania audytu uzależniony jest przede wszystkim od:

 • ilości badanych placówek
 • zakresu opracowania.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

1. Wykaz jednostek szkolnych w JST (wraz z bardzo zwięzłym opisem budynków szkolnych, metrażem)

2. Mapa gminy z zaznaczeniem placówek oświatowych

3. Ilość szkół podstawowych z podaniem stopnia organizacji. Ilość gimnazjów, przedszkoli, zespołów, innych placówek. Ilość placówek, dla których organem prowadzącym nie jest gmina (stowarzyszenia itp.). Czy są to placówki publiczne czy niepubliczne?

4. Arkusze organizacyjne wszystkich placówek (w całości) na rok szkolny 2016/2017r.

5. Metryczka subwencji oświatowej (SIO na 30 września 2014, 2015, 2016)

6. Podział otrzymanej subwencji oświatowej na poszczególne szkoły (bez przedszkoli i oddziałów "0")

7. Wykonanie budżetu za rok 2015 i 2016 r.- działami, rozdziałami, paragrafami, z częścią opisową

8. Wykonane wydatki w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i jeżeli gmina prowadzi to również w szkołach ponadgimnazjalnych). Dochody, wydatki bieżące, inwestycje ze wskazaniem wydatków inwestycyjnych na oświatę i wskazanie, w której szkole w latach 2015-2016.

9. Budżet- plan na 2017 r. (w ujęciu dział, rozdział, paragraf)

10. Plany finansowe na 2017 r. placówek oświatowych, w rozbiciu na wydatki bieżące i inwestycje

11. Sprawozdania za lata 2015 i 2016

- RbPDP

- Rb28S

- Rb27S

- RbNDS

- metryczka MF subwencja PIT, CIT itp.

- sprawozdanie z relacji art. 30 KN za 2015, 2016 (tzw. „14”)

12. Aktualny regulamin wynagradzania nauczycieli oraz zestawienie zbiorcze pracowników pedagogicznych, w podziale na szkoły w ujęciu finansowym (za ostatnie 3 lata) uwzględniające:

· wynagrodzenie

· dodatki

· wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

· nagrody

· odprawy

· czternastki

· inne koszty

13. Zestawienia zbiorcze pracowników niepedagogicznych, w ujęciu ilościowym, w podziale na szkoły, na pracowników administracyjnych i obsługę (pracownicy kuchni i inni)

14. Zestawienie zbiorcze pracowników niepedagogicznych w ujęciu finansowym: pensje, pochodne, inne dodatki, w podziale na szkoły, za ostatnie 3 lata

15. Koszty utrzymania budynków szkolnych, w tym ogrzewania, energii elektrycznej, dozoru, remontów i napraw (w podziale na szkoły, za 3 lata)

16. Demografia w gminie w latach 2010-2016 oraz w rozbiciu na obwody poszczególnych szkół podstawowych.

17. Przewidywane wydatki na rewalidację i nauczanie indywidualne

18. Koszty transportu uczniów do szkół (gimbusy- koszty roczne; transport ogólnodostępny- ceny biletów w zestawieniu rocznym)

Cena za przygotowanie Audytu zależy od ilości placówek oświatowych, w przedziale od 9000 a 15000 zł.

 

Kontakt:
Marlena Skrzypczak
Specjalista ds. doradztwa
tel. (22) 351 93 09
e-mail: marlena.skrzypczak@frdl.org.pl 

 

zaufali nam

 • bgk(1).jpg
 • indeks.jpg
 • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
 • logo_minister.jpg
 • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
 • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: